Utbildningsmaterial

Ett nytt HRinPractice-tillvägagångssätt för att utbilda invandrare / flyktingar i mänskliga rättigheter genom språkundervisning vid ankomst till EU.

Vänligen välj ditt hemland och lära dig språk och dina mänskliga rättigheter.