Partners

Partners

FOLKUNIVERSITETETFOLKUNIVERSITETET

Adress: Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Sverige
Telefonnummer: +46 18680000, Fax: +46 18680050
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Hemsida: www.folkuniversitetet.se
Kontaktperson: Rashidi Ali

Folkuniversitetet är ett studieförbund med fem stora stiftelser och arbetar i 46 kommuner som erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning. Folkuniversitetets pedagogiska approachen bygger på idén om att ge kunskap som är av omedelbar praktisk nytta för deras studenter.

Folkuniversitetet är ansvarig för tilldelning av utbildningsfonder för 150 invandrarföreningar i Mellansverige. Genom en lång historia av aktiviteter för invandrar föreningar har de utvecklat ett nationellt nätverk i Sverige och andra EU-länder.

Folkuniversitetet har lång erfarenhet av utveckling av interaktivt utbildningsmaterial för olika invandrargrupper i Sverige som romer, kurdiska och afghanska grupper. Utbildningsmaterialet sträcker sig från språkkurser till kurser i socialorientering och andra ämnen som behövs för att underlätta integration i värdlandet. De är specialiserade på vuxenutbildningskurser för delaktighet och integration.

Folkuniversitetet har genomfört nationella projekt för utbildning av invandrarföreningar i mänskliga rättigheter i Sverige i samarbete med olika FN-föreningar. Folkuniversitetet har genomfört projekt i mer än 15 år och har utvecklat en smidig rutin för projektledning och kvalitetssäkring.


KERIGMA, INNOVATION AND SOCIAL DEVELOPMENTKERIGMA, INNOVATION AND SOCIAL DEVELOPMENT

Adress: Rua José Júlio Vieira Ramos, nº 72, 4750-180 Barcelos, Portugal
Telefonnummer: +351 253 825 353  
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Hemsida: www.kerigma.pt
Kontaktperson: Susana Oliveira

Kerigma samarbetar med regionala och nationella nätverk av icke-statliga organisationer och experter som fokuserar på att bekämpa könsrelaterat våld och ger stöd till invandrarkvinnor i arbetsmarknaden och i samhället.

Kerigma är specialiserade på utveckling av metoder för sociokulturella aktiviteter för att förhindra våld genom att utveckla sociala färdigheter och regler för interpersonella relationer, samt att övervinna motståndet mot psykoterapeutisk intervention.

Kerigma ( PT ) har utvecklat ett system för kvalitetskriterier och uppföljning / internutvärdering i EU-projekt. Kerigma är engagerade i kvalitetssäkring utav flera EU-projekt.


DimitraDIMITRA

Adress: Palaiologou 19, 412 23, Larissa, Greece
Telefonnummer: +30 2410 554024, Fax: +30 2410 554028
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Hemsida: www.dimitra.gr
Kontaktperson: Anastasopoulou Vaso

Dimitra grunades 1989 och är en certifierad yrkesutbildnings institution med lång erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och unik kompetens inom både metodikutveckling och produktion av praktiska lösningar som matchar specifika yrkes- och professionella utvecklingsbehov. Dimitra arbetar för att främja kultur, utbildning, vetenskaplig och ekonomisk utveckling, både lokalt och internationellt, genom innovativa verktyg och metoder. Organisationen har erfarenhet av utveckling och implementering av program inom ramen för ESF och andra nationella/europeiska åtgärder, som ägnar sig åt främjandet av kvinnofrågor, jämställdhet samt särskild utbildning av yrkesverksamma inom området för våld mot kvinnor. Dimitra stödjer ett nätverk av 45 invandrarföreningar på nationell nivå i Grekland och leder ett antal internationella projekt för att främja icke-statliga organisationer i Pakistan, Afghanistan och många länder i Nordafrika om mänskliga rättigheter, jämställdhet och skydd av barn.


IKWROIKWRO (Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation)

Adress: PO Box 65840, EC2P 2FS, London UK
Telefonnummer: + 44 207 920 6460, Fax: +44 207 628 6469
E-mail:
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Hemsida: http://ikwro.org.uk
Kontaktperson: 
Diana Nammi

IKWRO är en välgörenhetsorganisation som etablerades år 2002 som ger råd och stöd till iranska, kurdiska, arabiska, turkiska och afghanska kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och våld i hemmet. IKWRO har inrättat kampanjen ”stopp hedersmord” och år 2003 grundade de den internationella kampanjen mot Hedersmord som framgångsrikt lyckats ta världens uppmärksamhet till " ära " baserat våld som en form av våld mot kvinnor främst. IKWRO har blivit en ledande organisation för många kampanjer i Storbritannien och internationellt, inklusive kampanjer mot " hedersmord".


PAPATYAPAPATYA

Adress: Mindener Straße 14 10589 Berlin-Charlottenburg
Telefonnummer: +49 030 61 00 62
E-mail:,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Hemsida: www.papatya.org
Kontaktperson: 
Eva Kultus

Papatya är ett krisskyddsorganisation för flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund som lider av hedersrelaterat våld och i behov av skydd. Sedan år 1986 har Papatya hjälpt kvinnor i nödsituationer och hjälp dem på deras resa till ledande självbestämde.

Åldern på flickorna varierar från 13 upp till 21 år. Det gäller flykt från hemmet ifall utav våld, tvångsäktenskap, könsstympning eller hedersmord. Papatya erbjuder skydd, bostad och omvård till dessa flickor.

Papatya följer och bistår flickorna i sina konflikter med sina familjer och erbjuder individuell hjälp och rådgivning. Fokus för Papatyas arbete ligger i att bistå flickorna i att planera sin framtid.


The Centre of Gender StudiesThe Centre of Gender Studies

Adress: 136, Syggrou Ave., GR-17671 Athens
Telefonnummer: +30 2109 201516 Fax: +30 2109 201517
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Hemsida: www.genderstudies-panteion.gr
Kontaktperson: 
Paraskevi Touri

Centrum för genusvetenskap är en grekisk forskningslaboratorium vid institutionen för socialpolitik vid Panteionuniversitetet, som inrättades genom ( FEK ) Gov . 926 / 17.7.2006 för att täcka undervisning och forskningsbehovet inom områdena kön i socialpolitik och politisk analys av jämställdhet på internationell, europeisk, nationell och lokal nivå. Centret är en vidareutveckling av laboratoriet som skapades under övergripande program EPEAEK II " genus och jämställdhet studier i politik och samhällsvetenskap " och drevs under perioden 2003-2008. Centrumet har varit ledande och för samordningen av två europeiska forskningsprojekt: Genus, migration och interkulturella interaktioner i Medelhavsområdet och sydöstra Europa: ett tvärvetenskapligt perspektiv ( Ge.M.IC. ) och transnationella digitala nätverk, migration och kön ( MIG @NET ) under perioden 2008-2013.