Mål

Mål

Idag får alla nyanlända språkutbildning  och samhällsorientering. Dock berör inte detta  informationspaket mänskliga rättigheter, barns-eller kvinnors rättigheter.

Vår erfarenhet gällande förebyggande arbete av HRV visar att det inte bara är kvinnor som behöver informeras om deras rättigheter, vi bör sprida denna information till hela familjen, alltså även barn och andra släktingar, eftersom de tillhör den sociala miljön. 

Vår övertygelse är att både män och kvinnor bör få ökad medvetenhet och utbildning i mänskliga rättigheter, även information om rättsliga och sociala konsekvenser om dessa rättigheter missbrukas.

Syftet med projektet är att vidareutveckla införandet av tematiska ämnen som berör europeiska konventioner om mänskliga rättigheter och HRV i utbildning för nyanlända genom samarbete mellan språk- och utbildningscentrum och invandrarföreningar.

Det övegtripande målet ska uppnås genom att:

  1. Skapa struktur och form för samarbete mellan språk- och utbildningscentrum och invandrarföreningar;
  2. Utbildning för språklärare och invandrarföreningar för användning av material under språkutbildning;
  3. Utveckla  tvåspråkigt undervisningsmaterial för språket i det land där utbildningen hålls samt målgruppernas språk, tillsammans med invandrarföreningar;
  4. Inklusive utbildning baserad på det material som finns tillgänligt hos invandrarföreningarnas verksamheter för både män och kvinnor;
  5. Skapa ett virtuellt nätverk bland invandrarföreningar i olika EU - länder på temat HRV för fortsatt verksamhet efter avslutat projekt.

Den direkta målgrupperna är män och kvinnor som har fått tillstånd att bosätta sig i en medlemsstat, för en dialog om grundläggande mänskliga rättigheter och språkutbildning av värdlandet  och även på sitt eget språk genom samarbete med invandrarföreningar. Baserat på den kunskap som förvärvats genom utbildning, kommer invandrarföreningar underlätta en dialog med fokus på attitydförändring när det gäller HRV .

HR i praktikens konsortium består av organisationer från fem europeiska länder Grekland, Sverige, Portugal, Storbritannien och Tyskland, som har valts ut i enlighet med projektets mål och alla av dem har forskningsexpertis på våld mot kvinnor och jämställdhetsfrågorna.

Alla parter har bred erfarenhet av att arbeta med invandrarföreningar när det gäller socialintegration, utformning och genomförande av utbildningspaket för invandrarföreningar och arbete på en daglig basis i samarbete med andra organisationer ( privata och offentliga) och nätverk i lokala, nationella och EU-nivå.