Εκπαιδευτικό Υλικό

Μια νέα προσέγγιση του HRinPractice για την εκπαίδευση των μεταναστών / προσφύγων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της εκμάθησης γλωσσών κατά την άφιξή τους στην ΕΕ.

Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας και μάθετε τη γλώσσα και τα ανθρώπινα δικαιώματά σας.