Τα εγκλήματα τιμής είναι μια μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνει αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται με σκοπό την προστασία των πολιτισμικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων

Fatima Conference

Στόχοι